NETCOM

Communicatie en documentatie via netwerk

KEN heeft KEN Netcom ontwikkeld voor de gebruikers en technisch personeel: een innovatief, netwerk-gebaseerde software voor eenvoudige en betrouwbare communicatie met de machines. NetCom loopt via het standaard computernetwerk en kan op elke pc met internetaansluiting benaderd worden.

KEN XML Connect
Een andere optie is om de machine aan te sluiten op XML Connect wat een continue stroom van gegevens toevoegt aan een centraal kwaliteitsborging systeem. Steeds meer grote ziekenhuizen investeren in een kwaliteitsborgingsysteem wat gegevens verzamelt van verschillende machines, onder andere wasmachines, autoclaven, röntgenapparatuur, scanners, enz0517 - 39 92 00